Monique Mollink

Kinderergotherapie praktijk

Sophie schrijft niet leesbaar. Bij de ergotherapie bleek, dat verbonden schrift niet haalbaar was voor Sophie en is samen met school gestart met het aanleren van blokletters. Hierbij bleek dat ze de richtingen van de letters niet goed voelde. Dit is door het dragen van een verzwaringsvestje verbetert. Nu kan Sophie zelf lezen wat ze schrijft en de leerkracht ook.

Copyright © 2016. moniquemollink.nl

All Rights Reserved.