Anne stoot zich vaak en gooit vaak haar beker om. De ergotherapeut heeft het lichaamsgevoel van Anne verbeterd en Anne heeft allerlei oefeningen gedaan om kracht te leren doseren. Hierin is zij zo goed vooruit gegaan, dat zij heeft leren schommelen.