Vergoeding

In de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed. U kunt zich daarnaast extra bijverzekeren, zodat meer vergoeding voor ergotherapie mogelijk wordt. Informeer hiervoor bij u zorgverzekering. Voor het tarief van de ergotherapie wordt uitgegaan van de richtlijnen van Ergotherapie Nederland en de afspraken met het College van Zorgverzekeraars.

Verwijzing

Andere therapeuten, ouders, collega's of vrienden kunnen u attenderen op onze ergotherapiepraktijk vanwege mogelijke problemen van uw kind. Telefonisch of per e-mail kunt u uw kind aanmelden voor ergotherapie of kunt u uw vragen over ergotherapie stellen. U heeft een verwijzing van een huisarts, schoolarts of specialist nodig, voordat een ergotherapeut u of uw kind mag behandelen.

Directe Toegankelijkheid

Vanaf  juli 2011 is de wet ingegaan dat de ergotherapie direct toegankelijk is. Vanaf 1 januari 2012 zullen de meeste zorgverzekeringen de directe toegankelijkheid toestaan, want vanaf dat moment is het opgenomen in de contractering. Informeer voor de zekerheid bij uw zorgverzekering.