Ik streef een hoge kwaliteit na en voer nieuwe ontwikkelingen door in mijn praktijk. Door middel van de volgende activiteiten werken we aan kwaliteit:

  • Lid van Ergotherapie Nederland
  • Lid van de regiogroep kinderergotherapeuten
  • Ingeschreven bij Kwaliteitsregister voor Paramedici (Monique; 89901512190) als specialist kinderergotherapeut
  • Intervisie  tussen collega’s Kinderergotherapie
  • Besprekingen binnen een multidisciplinaire team met pedagogisch medewerkers, logopedisten en kinderfysiotherapeuten, op de PeuterPlus in Raalte, en de Bloemenweide in Mariënheem.
  • Jaarlijks het volgen van relevante studiedagen, symposia of cursussen
  • Kvk nummer: 08196309
  • Bestuurslid kwaliteitsnetwerk Ketp

Mocht u ondanks onze hoge kwaliteit niet tevreden zijn dan kunt u een klacht indienen via: Klachtenloket Paramedici